Description of business

[Para sa mga Pilipino]

Ang ''ISSA.co.,Ltd'' ay kompanyang sumusuporta sa pag apply ng visa, visa extension o renewal,document translations o pag i-interpret para sa mga Pilipino.

 

[Para sa mga Hapon]

Kung interesado kayo sa Pilipinas, pwede namin kayong ma bigyan ng kasama  na local staff. At pwede namin kayong ipakilala sa Filipina.

Interpretation


Kami ay nag i-interpret ng Tagalog at Bisaya sa Nihongo o Nihongo sa Tagalog at Bisaya.

Sa mga nakaraang karanasan namin, naka pag interpret na kami sa immigration, police station, hospital, city hall at iba pa.

Marami na kaming record sa mga nasabing lugar at opisina. 

At pwede namin kayong samahan sa pilipinas para mag interpret tungkol sa trabaho o para sa mga pansariling interes at iba pa.

Translation


Tumatanggap kami ng mga dokumento para i-translate sa kahit na anumang layunin.

Para sa halimbawa, kailangan ninyong mag bigay ng birth certificate o marriage contract (English to Nhongo) kung mag a-apply ka para sa visa, visa extention o pag renew ng visa.

At nag ta-translate kami ng Koseki-Tohon (Nihongo to English). depende ito sa kung ano ang gusto ninyong ipa translate.   

Visa


Pumapayo kami tungkol sa pag apply ng short term visa, long term visa at pag extend ng visa o pag renew.

Sa nakalipas na mga resulta, ang kompanya namin ang may pinaka mataas na rating sa Hamamatsu-city Shizuoka.